Dostawca GoBiz

 http://www.technologie-budowlane.com/templates/hurtownia_budowlana/images/nowoczesne_materialy_budowlane.png
NIP 712-015-64-12
VAT-UE PL 7120156412
REGON 004164804
KRS 0000017929
PKD 6209Z
   
 

 

P. W. STRUCTUM Sp. z o.o.
Szeligowskiego 8/99
20-883 Lublin, Poland

rok założenia: 1990

data rejestracji spółki: 19 kwietnia 1990
kapitał zakładowy: 50400 PLN
organ rejestrowy: Sąd Rejestrowy w Lublinie

strona oficjalna: www.structum.pl
e-mail: i n f o @ s t r u c t u m . p l

Projekt pt. "GoBiz - innowacyjne rozwiązania biznesowe firmy STRUCTUM" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013